شرايط و ضوابط استفاده از سرويسها و خدمات الف ب پ

ورود شما به سايت الف ب پ به منزله آگاهي شما از شرايط و ضوابط مطرح شده زير بوده و ملزم به رعايت همه موارد آن هستيد

ثبت نام و حساب كاربري

به محض ورود به سايت و استفاده از خدمات سايت يك حساب كاربري ميهمان براي شما ايجاد مي شود شما در هر زمان كه بخواهيد مي توانيد در صفحه ثبت نام اقدام به ثبت اطلاعات شخصي خود نماييد و از اين لحظه به عنوان يك كاربر ثبت نام شده با شما برخورد مي شود ، الف ب پ طبق توضيحات ارائه شده در حريم خصوصي ملزم به حفظ و نگهداري اين اطلاعات است شما هم ملزم به اين هستيد كه اطلاعات صحيحي از خود وارد نماييد.

پردازش سفارشهاي شما

سفارشهاي شما به محض ثبت توسط شما در فاز پردازش و ارسال قرار خواهد گرفت البته اين پردازش فقط در روزهاي كاري يعني از شنبه تا پنج شنبه خواهد بود و چنانچه سفارشي در روز تعطيل يا روز غير كاري ثبت شود در اولين روز كاري پس از آن مورد پردازش قرار خواهد گرفت

كالاهاي موجود در سفارش براساس موجودي پردازش خواهند شد و الف ب پ تمام سعي خود را خواهد نمود كه در صورت عدم وجود موجودي سفارش شما قابل ثبت نباشد اما چنانچه سفارشي ثبت شد و به علت عدم موجودي غير قابل پردازش بود الف ب پ مجاز است كه سفارش شما را رد نموده و مبلغ آنرا به حساب شما بازگرداند و يا اينكه پس از تماس با شما كالاهاي مشابهي را جايگزين نمايد

خسارت در هنگام حمل و نقل

كليه سفارشهاي شما توسط شركتهاي ديگر ارسال خواهند شد لذا تمام تلاش ما اين است كه تا آخرين لحظه ارسال هيچگونه خسارتي به سفارش شما وارد نشود چنانچه در حين تحويل كالا خسارتي را مشاهده نموديد اين خسارت بر عهده شركت تحويل دهنده كالا بوده و الف ب پ هيچگونه مسئوليتي را نخواهد داشت